Автомашин барьцаалсан зээл
Үүнд:
Зээлийн хэмжээ нь 2,0 сая – 30,0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 3-12 сар хүртэл, автомашин худалдан авах бол 24 сар хүртэл
Зээлийн хүү 3.5%-5.0% хүртэл
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацааг хязгаарлахгүй
Автомашин барьцаалсан зээлийн шалгуур үзүүлэлт:
Эрх зүйн бүрэн чадамжтай
Сүүлийн 6-н сар тасралтгүй нэг албан байгууллагад ажилласан үндсэн ажилтан, тогтмол цалингийн орлоготой байх эсвэл Монгол улсад сүүлийн 6-н сар тогтвортой бизнес эрхэлсэн
Сар бүрийн тогтмол орлогоор зээлийн төлбөр төлөх чадвартай
Барьцаалах автомашин өөрийн эзэмшлийн автомашин байх,
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариат/ - хамтран үүрэг гүйцэтгэгч /гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар/
Орлого тодорхойлсон баримт – цалингийн тодорхойлолт, хөдөлмөрийн гэрээ, дансны хуулга, НДШ-ийн дэвтэр, хар дэвтэр, гэрээ хэлцэл, бусад гэх мэт
Автомашины гэрчилгээний хуулбар, эх хувь