Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалсан зээл
Үүнд:
Зээлийн хэмжээ нь 1,0 сая – 50,0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 3-36 сар хүртэл
Зээлийн хүү 3.0%-4.0% хүртэл
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх хугацааг хязгаарлахгүй
Зээлийн шалгуур үзүүлэлт:
Эрх зүйн бүрэн чадамжтай
Сүүлийн 6-н сар тасралтгүй тогтмол орлоготой байсан
Сар бүрийн тогтмол орлогоор зээлийн төлбөр төлөх чадвартай
Барьцаа хөрөнгөтөй
Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариат/ - хамтран үүрэг гүйцэтгэгч /гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар /
Орлого тодорхойлсон баримт – Дансны хуулга, хар дэвтэр, кассын орлого зарлагын баримт, гэрээ хэлцэл, ажлын газрын тодорхойлолт, НДШ-ийн дэвтэр, гэх мэт